هم اکنون … تداوم بازدیدهای سرزده معاون دادستان مرکز استان از نانوایی های سطح شهر علیرغم وضعیت نامساعد جوی ، بارش برف و برودت هوا به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، امین رنجبر معاون دادستان مرکز استان در راستای احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین با […]

هم اکنون …
تداوم بازدیدهای سرزده معاون دادستان مرکز استان از نانوایی های سطح شهر علیرغم وضعیت نامساعد جوی ، بارش برف و برودت هوا

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل ، امین رنجبر معاون دادستان مرکز استان در راستای احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین با همراهی مسئولین ذیربط از فرمانداری ، تعزیرات، صمت ، بهداشت ، غله و اتحادیه از برخی نانوایی های سطح شهر اردبیل بازدید کردند.
وی در حاشیه این بازدید گفت ؛ تخلفاتی مثل کیفیت بسیار پایین ، گرانفروشی ، کم فروشی و فروش خارج از شبکه در برخی از نانوایی ها مشهود است .
وی در ادامه اظهار داشت ؛ در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات تامین معاش حداقلی مردم شریف و نجیب استان هیچ خط قرمزی برای تشکیلات قضایی استان متصور نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد .
در حین بازدید با نظارت معاون دادستان، فی المجلس دستور پلمپ برخی نانوایی ها و تشویق برخی دیگر توسط مسئولین ذیربط صادر شد.

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل