۳۴ هزار اصله نهال بیاد ۳هزار و۴۰۰ شهید در استان اردبیل غرس می شود مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از غرس ۳۴ هزار اصله نهال بیاد ۳ هزار و ۴۰۰ شهید در استان اردبیل خبر داد محمود قلی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه هماهنگی ایجاد بوستانهای شهدا با فرمانده […]

۳۴ هزار اصله نهال بیاد ۳هزار و۴۰۰ شهید در استان اردبیل غرس می شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از غرس ۳۴ هزار اصله نهال بیاد ۳ هزار و ۴۰۰ شهید در استان اردبیل خبر داد

محمود قلی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه هماهنگی ایجاد بوستانهای شهدا با فرمانده بسیج سازندگی استان با اعلام این خبر گفت: در راستای مصوبه کنگره ملی شهدا پروژه یاد شده با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،بسیج سازندگی و مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

وی افزود: با تامین نهال از طرف اداره کل منابع طبیعی استان و ایجاد بوستانهای شهدا توسط بسیج سازندگی در تمامی شهرستانهای استان این پویش با هدف نهالکاری و توسعه پوشش گیاهی  و یادمان شهدا اجرا میشود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان کرد:پویش ایران قوی و ایران سبز در سطح مناطق پیشنهای مردم وبوستانهای شهدا با مشارکت مردم و بسیج اجرا خواهد شد