تکذیب خبر حضور اعضای هیات دولت در همایش کاربردی اقتصاد بلاکچین و آینده دارایی‌های دیجیتال به دنبال انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر برگزاری همایش کاربردی اقتصاد بلاکچین و آینده دارایی‌های دیجیتال توسط روزنامه دنیای اقتصاد و با حضور برخی اعضای دولت همچون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرای ارتباطات و اقتصاد و رئیس‌کل بانک […]

تکذیب خبر حضور اعضای هیات دولت در همایش کاربردی اقتصاد بلاکچین و آینده دارایی‌های دیجیتال

به دنبال انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر برگزاری همایش کاربردی اقتصاد بلاکچین و آینده دارایی‌های دیجیتال توسط روزنامه دنیای اقتصاد و با حضور برخی اعضای دولت همچون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرای ارتباطات و اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و همینطور معاونان برخی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ یک از اعضای هیات دولت در این همایش حضور نخواهند داشت.

بر اساس خبر منتشرشده در فضای مجازی، حضور در همایش مذکور به شرط پرداخت ارقام چند میلیون تومانی است