خبر تکمیلی دادستان مرکز استان در مورد درگیری در یکی از محلات اردبیل به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان گفت ؛ در خبر درج شده دیروز دال بر درگیری در یکی از محلات اردبیل به قید فوریت و با صدور دستورات لازم قضایی، پرونده لازم […]

خبر تکمیلی دادستان مرکز استان در مورد درگیری در یکی از محلات اردبیل

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان ، سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان گفت ؛ در خبر درج شده دیروز دال بر درگیری در یکی از محلات اردبیل به قید فوریت و با صدور دستورات لازم قضایی، پرونده لازم تشکیل و متهمین دستگیر و به جهت حساسیت موضوع در یوم جاری توسط بازپرس محترم و خارج از نوبت رسیدگی و ۱۴ نفر با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
دادستان مرکز استان تصریح کرد ؛ امنیت شهروندان شریف و ولایی استان خط قرمز تشکیلات قضایی بوده و دادستانی با عزم جدی در برخورد با این گونه موارد هیچ مماشاتی نخواهد داشت .

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل