هم اکنون … بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از مناطق حاشیه نشین خلخال / دیدار با امام جمعه محترم شهرستان خلخال به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در حوزه قضایی خلخال و […]

هم اکنون …
بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از مناطق حاشیه نشین خلخال / دیدار با امام جمعه محترم شهرستان خلخال

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در حوزه قضایی خلخال و با همراهی رئیس دادگستری و دادستان خلخال از مناطق حاشیه نشین این شهر بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید گفت؛ در راستای عمل به سیاست های کلان قوه قضائیه دال اولویت توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم ، این بازدید انجام شد و در تمامی حوزه های قضایی نیز ادامه خواهد داشت .
وی پس از این بازدید میدانی و با همراهی مسئولین قضایی شهرستان و در راستای تعامل نزدیک با سایر مسئولین شهرستان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی به دفتر امام جمعه محترم شهرستان خلخال مراجعه و با وی ملاقات کردند.

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل