مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اعلام کرد:   آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: مطابق قانون، […]

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل اعلام کرد:  

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، لذا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول (بهار) ۱۴۰۰ خواهد بود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مودیان محترم می‌توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  قسمت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند