معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع آذربایجانشرقی به همراه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان  ، در جهت بررسی وضعیت تعدیل روشنایی و نحوه کاهش مصرف برق با رعایت نقاط حساس و حادثه خیـز و کیفیت روشنایی معابر در شب، از نقاط مختلف شهر اردبیل  […]

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع آذربایجانشرقی به همراه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان  ، در جهت بررسی وضعیت تعدیل روشنایی و نحوه کاهش مصرف برق با رعایت نقاط حساس و حادثه خیـز و کیفیت روشنایی معابر در شب، از نقاط مختلف شهر اردبیل  در شامگاه پاییزی ۱۷ آذرماه بازدید کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیـل ، به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی به عنوان منابع حرارتی و لزوم رعایت اصول مدیریت مصرف انرژی، تعدیل روشنایی معابر شهری استان اردبیل اجرا شد .
ناصر عبدالهیان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت گفت : در راستای اقدامات پیشگیرانه صنعت برق برای کمک به صنعت گاز کشور، تعدیل بیش از  ۲۶ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر با  توان مصرفی حدود ۵ مگاوات ،با هدف کاهش مصرف گاز نیروگاهی در بخش روشنایی برون شهری ، درون شهری  و فضای سبز و پارکها  به استثنای نقاط حادثه خیز به صورت یک در میان انجام شده است.