کلیه جایگاه های عرضه سوخت استان به سامانه هوشمند سوخت متصل شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: کلیه جایگاه های عرضه سوخت استان به سامانه هوشمند سوخت متصل و امکان دریافت بنزین و نفتگاز یارانه ای در آنها فراهم شده است. به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده […]

کلیه جایگاه های عرضه سوخت استان به سامانه هوشمند سوخت متصل شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: کلیه جایگاه های عرضه سوخت استان به سامانه هوشمند سوخت متصل و امکان دریافت بنزین و نفتگاز یارانه ای در آنها فراهم شده است.

به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل سید حجت مدنی مدیر منطقه، ضمن اشاره به اتمام فعال سازی جایگاه های عرضه سوخت استان و اتصال آنها به سامانه هوشمند سوخت افزود: کلیه جایگاه های استان به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان دریافت بنزین و نفتگاز یارانه ای با کارت سوخت فراهم شده است.

مدنی در پایان از تلاشهای کلیه دست اندر کاران اعم از سازمان های امنیتی، صدا و سیمای مرکز استان در راستای تنویر افکار عمومی، صاحبان مجاری عرضه و مردم فهیم استان بخاطر خویشتنداری و  همچنین از تلاشهای شبانه روزی همکاران ستادی تقدیر و تشکر بعمل آورد