مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد؛ کشف و جمع آوری ۴۲ دستگاه ماینر از ۱۲ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان اردبیل مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: تعداد ۴۲ دستگاه ماینر از ۱۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در شهرستان های اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر همزمان […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد؛

کشف و جمع آوری ۴۲ دستگاه ماینر از ۱۲ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان اردبیل

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: تعداد ۴۲ دستگاه ماینر از ۱۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در شهرستان های اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر همزمان بـا اقدام سراسری شناسایی مـراکز غیـر مـجاز استخراج رمـز ارز در سراسر کشور ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰، شناسایی و کشف شده است

حسین قدیمی با اشاره به اینکه از ۲۸ آدرس گزارش شده، این تعداد ماینر از ۲۵ آدرس کشف شده است، اظهار داشت: این شرکت در راستای تامین برق مطمئن و پایدار و با کیفیت برای مشترکین در استان به طور جدی با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز مقابله خواهد کرد.

وی افزود: با همکاری های صورت گرفته با مراجع قضائی و پلیس امنیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت سپاه استان و همچنین روشهای مختلف فنی و اطلاعاتی و گزارشات مردمی با این مراکز به شدت برخورد می شود تا از وارد شدن صدمات و اختلالات در شبکه و وسایل برقی مشترکین جلوگیری شود.