🔻پروژه مشارکتی دکوسنتربعد از ۷ سال عملیاتی می‌شود 🔹️با پیگیری شهردار اردبیل از مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌ غرب مقرر گردید؛ پروژه مشارکتی دکوسنتر بعد از هفت سال بلاتکلیفی مجدد احیا شده و این شرکت پس از ارائه طرح جدید پروژه و مشخص نمودن نحوه همکاری با شهرداری ردبیل تا ۵ دی ماه […]

🔻پروژه مشارکتی دکوسنتربعد از ۷ سال عملیاتی می‌شود

🔹️با پیگیری شهردار اردبیل از مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌ غرب مقرر گردید؛ پروژه مشارکتی دکوسنتر بعد از هفت سال بلاتکلیفی مجدد احیا شده و این شرکت پس از ارائه طرح جدید پروژه و مشخص نمودن نحوه همکاری با شهرداری ردبیل تا ۵ دی ماه ، و پس از بررسی طرح از سوی شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر ، نسبت به عملیاتی نمودن پروژه اقدام نماید.