مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: پایانه های فروشگاهی گامی در راستای شفافیت های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، آقای قلی زاده گفت یکی از شروط لازم برای سالم ماندن یک نظام اقتصادی ،وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات مالی یک […]

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل گفت:

پایانه های فروشگاهی گامی در راستای شفافیت های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، آقای قلی زاده گفت یکی از شروط لازم برای سالم ماندن یک نظام اقتصادی ،وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات مالی یک کشور است ، از این روقانون پایانه های  فروشگاهی و سامانه مودیان  در مورخه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی  رسید  و سازمان امور مالیاتی کشور با پیاده سازی پایانه فروشگاهی در نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور  راه اندازی کرده است .

 وی به مزایای استفاده از پایانه های فروشگاهی مودیان اشاره نموده و گفنتد :

– صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

– سازمان مالیاتی اظهارنامه تسلیمی مودیان را از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه اظهارنامه را بدون رسیدگی قبول کند.

– عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در صورت استفاده از نرم افزار های حسابداری مورد تایید.

– اصل برصحت اطلاعات ثبت شده مودیان در سامانه مودیان است مگر خلاف آن اثبات شود ماموران مالیاتی جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتنا کرده ویا اثبات شود در ثبت اطلاعات تخلف نموده باشد،   حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر اسناد و مدارک و رسیدگی به آنها را ندارند.

– سازمان اجازه دارد در صورت انجامتکالیف قانونی توسط مودی بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آنرا قطعی نموده و کلیه جرایم آن رابه مدتسه سالتعلیق کند.ماده  (21)

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیلبر لزوم ثبت نام مودیان محترم در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاکید کرد  و گفت: طبق ماده(۳) تبصره (۳) قانون پایانه های فروشگاهی ؛ مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می باشند مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. همچنین اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت به سازمان اعلام کنند.

قلی زاده افزود: صورت حساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد مالیاتی در مراجع قانونی نخواهد بود.