وقتی برق قطع می شود پمپاژهای آب و فاضلاب کار نمی کنند. مهدی زاده مدیر برنامه ریزی آب منطقه ای اردبیل علت قطعی آب اردیبل در چند روز گذشته را اینگونه توصیف کرد: وقتی برق قطع می شود پمپاژهای آب و فاضلاب کار نمی کنند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، مهدی زاده مدیر […]

وقتی برق قطع می شود پمپاژهای آب و فاضلاب کار نمی کنند.

مهدی زاده مدیر برنامه ریزی آب منطقه ای اردبیل علت قطعی آب اردیبل در چند روز گذشته را اینگونه توصیف کرد: وقتی برق قطع می شود پمپاژهای آب و فاضلاب کار نمی کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، مهدی زاده مدیر برنامه ریزی آب منطقه ای اردبیل درباره علت قطعی آب مقارن با برق را قطعی برق و فرسودگی شیرآلات و فلکه های اصلی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده، اظهار داشت: وظیفه شرکت آب منطقه ای طبق قانون و اساسنامه شرکت،  تولید و  تامین و مهار  آب است و وظیفه شرکت آب و فاضلاب هم  انتقال و تصفیه و توزیع آب و مدیریت آب در داخل شهر است. البته وقتی برق قطع می شود پمپاژهای آب و فاضلاب کار نمی کنند.

وی ادامه داد: اخیرا بر اثر عدم جایگزینی و تعویض بموقع قطعات، همانگونه که در تصاویر دیده می شود میله اصلی و ماردون شیر اصلی آب شرب شهر در اثر گذشت عمر فرسوده شده و شکسته بوده که در اثر برداشت ۳۵۰۰ لیتر در ثانیه یعنی سه برابر ظرفیت تصفیه خانه توسط شرکت آب و فاضلاب به منظور پر کردن مخزن و خط،  آبشار شکست بر اثر فرسودگی ماردون، میله های اربعه شیر گلوپ منصوب در سالیان قبل در ورودی تصفیه خانه  را هم خم کرده است.

او افزود:  این خط آبرسانی و تجهیزات آن، عمر مفید خود را سپری کرده اند هفته ها و ماه‌ها و یا سال بعد در مجددا در خط اتفاق مشابه خواهد افتاد. این دومین اتفاق بعد از اتفاق سال قبل در محوطه مخازن آب و فاضلاب بود و آخری نخواهد بود.

مهدی زاده گفت: شرکت آب منطقه ای اردبیل ده ها نامه نوشته به همه جا و همه مسیولین که این خط و تاسیسات عمر خود را کرده و جایگزین ندارد و بحران زا بوده و مشکل دارد و باید آب و فاضلاب شروع به اصلاح نماید.

مدیر برنامه ریزی آب منطقه ای گفت: اخیرا برداشت آب متاسفانه بدون هماهنگی توسط آب و فاضلاب برابر ۳۵۰۰ لیتر در ثانیه شده بود لذا این عوامل مشترکا باعث این شکست شیر ۱۰۰۰ شدند.
جالبه که آبرسانی اردبیل هیچ انبار تجهیزات یدکی ندارد.

وی ادامه داد: ضمنا شرکت آب منطقه ای اتفاقا در همان لحظه نصاب ماهر داشت کل کار برش و نصب تجهیزات داخل شیر توسط آنها انجام شد، شیر  را هم تامین کرد وگرنه آب و فاضلاب ده روز طول می کشید شیر چند صد میلیونی را تهیه و حمل و نصب کند.اخیرا در جلسه بحران فرمانداری همکاران آب و فاضلاب از کمک‌های جانانه آب منطقه ای قدردانی کردند.

وی در پایان گفت: آب اردبیل کمتر از یک سوم حجم توصیه شده در استاندارد، دارای مخزن ذخیره آب برای شرایط اضطراری است و همه تجهیزات منصوب هم عمر مفید خود را طی کرده اند. متاسفانه در سالهایی که اعتبار مناسب در این طرح بود بدون برنامه هزینه شده و کار هوشمندانه برای مدیریت تامین و بحران صورت نگرفته است