شهردار اردبیل گفت: با هدف افزایش سرانه فضای سبز در مناطق سیزده‌گانه و با خرید زمین ۵٫۵ هکتاری، پارک میراشرف به سرعت احداث و تجهیز می‌شود. به گزارش خبرنگار ما، حمید لطف‌اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: این زمین ۵٫۵ هکتاری که پیش از این در محدوده آرامستان میراشرف به محل دپوی […]

شهردار اردبیل گفت: با هدف افزایش سرانه فضای سبز در مناطق سیزده‌گانه و با خرید زمین ۵٫۵ هکتاری، پارک میراشرف به سرعت احداث و تجهیز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، حمید لطف‌اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: این زمین ۵٫۵ هکتاری که پیش از این در محدوده آرامستان میراشرف به محل دپوی نخاله و پسماند شهری تبدیل شده بود، به درخواست اهالی و با هدف جلوگیری از تهدید بهداشتی در این منطقه مقرر گردید به فضای سبز و پارک مناسبی تبدیل شود.