ورثه متوفیان برای تعیین تکلیف سهام عدالت اقدام کنند مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در قالب سامانه طراحی شده ورثه متوفیان دارنده سهام عدالت می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کرده و نسبت به تعیین تکلیف سهام عدالت فرد متوفی اقدام کنند. علیرضا نوروزی در جلسه هماهنگی سهام عدالت در اردبیل اظهار کرد: […]

ورثه متوفیان برای تعیین تکلیف سهام عدالت اقدام کنند مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در قالب سامانه طراحی شده ورثه متوفیان دارنده سهام عدالت می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کرده و نسبت به تعیین تکلیف سهام عدالت فرد متوفی اقدام کنند.

علیرضا نوروزی در جلسه هماهنگی سهام عدالت در اردبیل اظهار کرد: در استان اردبیل بیش از ۹۸۰ هزار نفر دارنده سهام عدالت وجود دارد که ۴۷۰ هزار نفر آنها روش مستقیم و مابقی به تعداد ۵۱۱ هزار نفر روش غیرمستقیم و همکاری با شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت را انتخاب کردند.

وی در مورد تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت خاطر نشان کرد:‌ در سطح کشور دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بین ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت فوت کرده‌اند که تلاش می‌شود از طریق سامانه مشکل ثبت اطلاعات و انتقال سهم به ورثه فراهم آید.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بعد از انجام مراحل قانونی در تعیین سهم ارث،‌ باید یک نفر از بازماندگان متوفی به نمایندگی از ورثه با انجام مراحل قانونی نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مورد نظر اقدام کرده تا مسهیم سهم بین ورثه به انجام برسد.