در انتخابات نواب رییس مجلس برای دوره چهارم، علی نیکزاد با اختلاف اندک نتوانست از کرسی نایب رییسی خود دفاع کند و بنابراین با ۱۵۲ را از راهیابی به این کرسی باز ماند.

به گزارش تایماز نیوز/ این اتفاق غیرمنتظره حاصل تصمیم فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس بود که روز گذشته به عبدالرضا مصری و ذوالنوری برای نامزدی نواب رییسی رای داد و نیکزاد را از لیست حمایتی حذف کرد.