مصرف بنزین با استاندارد یورو ۴ در منطقه اردبیل به ۲۱۴ میلیون لیتر رسید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت : مصرف  بنزین یورو ۴ در ۱۲ ماه سال ۹۹ در منطقه اردبیل به ۲۱۴ میلیون لیتر رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ، […]

مصرف بنزین با استاندارد یورو ۴ در منطقه اردبیل به ۲۱۴ میلیون لیتر رسید

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت : مصرف  بنزین یورو ۴ در ۱۲ ماه سال ۹۹ در منطقه اردبیل به ۲۱۴ میلیون لیتر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ، سید حجت مدنی با بیان مطلب فوق افزود: با توزیع این فرآورده سازگار با محیط زیست به سهم خود از آلاینده های زیست محیطی در شهر اردبیل به شدت کاسته و امیدواریم مسئولین امر با کنترل سایر مولفه های تاثیر گذار در آلودگی هوا اعم از خودروهای فرسوده، صنایع و …. شاهد هوای پاک برای شهر و استانمان باشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد:در سال گذشته  ۶۶ درصد بنزین مصرفی استان از نوع بنزین یورو ۴ و ۳۴ درصد از نوع بنزین بدون سرب بوده است.