مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل: نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از نقش بی بدلیل و تاثیرگذار رسانه ملّی در فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار […]

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:

نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از نقش بی بدلیل و تاثیرگذار رسانه ملّی در فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت فرهنگسازی در جامعه را نتیجه تعامل بین نهادها و دستگاه های مختلف علی الخصوص رسانه ملّی برشمرد و گفت: آگاهی بخشی عمومی در سطح جامعه در خصوص اصلاح الگوی مصرف و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز نتیجه تعامل دوسویه دستگاههای ذیربط علی الخصوص رسانه ملّی می باشد که این مهّم با نگاه علمی و کارشناسی و بهره مندی از ظرفیت های موجود رسانه ملّی و همکاری تنگاتنگ صدا و سیمای استان با شرکت گاز محقق شده است.

وی صدا و سیما را مؤثّرترین، فراگیرترین و پرنفوذترین رسانه در جامعه برشمرد و افزود: براساس آمار موجود در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۴۴ هزار ثاینه در قالب ۶۳ برنامه مشارکتی در خصوص اصلاح الگوی مصرف و رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از وسایل گازسوز از صدا و سیمای استان و بیش از ۵۰ هزار ثانیه طی ۸۸ برنامه پیام های رادیویی نیز از طریق رادیوی استان پخش شده است که براساس نظرسنجی های انجام یافته در آگاهی بخشی عمومی مشترکین شرکت گاز استان در رعایت نکات ایمنی و اصلاح الگوی مصرف تاثیر بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت رسانه استانی بهترین فرصت فرهنگ سازی برای شرکت گاز است و الگوسازی، فرهنگ سازی و آموزش عمومی بدون استفاده از این ظرفیت ملّی و استانی غیر ممکن می باشد؛ از عملکرد و همکاری صدا و سیمای مرکز اردبیل در راستای فرهنگ سازی عمومی و جلب توجه مردم به استفاده صحیح و اصولی از این نعمت خدادادی تقدیر و تشکر نمود و گفت: در سال جدید نیز با تعامل سازنده در حوزه فرهنگسازی استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی انشاالله در کاهش حوادث و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی با نگرش اصلاح الگوهای مصرف گامهای موثری را خواهیم برداشت.