مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و در جهت پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به مشکلات مردم در مرکز ارتباطات مردمی «سامد» استانداری اردبیل حضور یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس عباس جنگی مرنی، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و در جهت پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به مشکلات مردم در مرکز ارتباطات مردمی «سامد» استانداری اردبیل حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس عباس جنگی مرنی، با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و در جهت پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به مشکلات مردم، در مرکز ارتباطات مردمی «سامد» استانداری اردبیل حضور یافت.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این برنامه ۲ ساعته به تعدادی از درخواست های مردمی پیرامون مسایل و مباحث مختلف منابع آب سطح استان پاسخ گفت.مهندس جنگی مرنی همچنین در ادامه از طریق خط ارتباطی ۱۱۱ با شنیدن تعدادی از درخواست های مردمی دستور رسیدگی به آنها را صادر کرد.