در تداوم پیگیرے هاے محمود صفرے در تهران محقق شد؛ صدور اولین حواله قیر رایگان دولت سیزدهم براے شهردارے اردبیل در تداوم پیگیرے هاے شهردار و در نشست مشترڪ محمود صفرے با معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاے کشور، این مقام مسؤول در ارتباط با صدور اولین حواله قیر رایگان شهرداری‌هاے کشور در دولت سیزدهم براے […]

در تداوم پیگیرے هاے محمود صفرے در تهران محقق شد؛

صدور اولین حواله قیر رایگان دولت سیزدهم براے شهردارے اردبیل

در تداوم پیگیرے هاے شهردار و در نشست مشترڪ محمود صفرے با معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاے کشور، این مقام مسؤول در ارتباط با صدور اولین حواله قیر رایگان شهرداری‌هاے کشور در دولت سیزدهم براے مجموعه شهردارے اردبیل قول مساعد داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهردارے اردبیل، طبق توافقات انجام گرفته در این جلسه که پیش از ظهر امروز دهم آذرماه در محل دفتر دکتر نصرتے در تهران برگزار شد، مقرر گردید؛ امروز اولین حواله قیر رایگان مختص شهرداری‌ها از زمان روے کار آمدن دولت سیزدهم، به میزان پنج هزار تن وکیوم معادل ۴ هزار تن قیر به عنوان اولین حواله براے شهردارے اردبیل صادر شود.