سوخت پشتیبان نیروگاه سبلان در منطقه اردبیل تامین شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با اعلام خبر فوق افزود: سوخت پشتیبان نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل در دستور کار این شرکت قرار دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی از ارسال نزدیک به ۱۲۷ […]

سوخت پشتیبان نیروگاه سبلان در منطقه اردبیل تامین شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با اعلام خبر فوق افزود: سوخت پشتیبان نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل در دستور کار این شرکت قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی از ارسال نزدیک به ۱۲۷ میلیون لیتر نفتگاز در هشت ماهه گذشته از سال به نیروگاه یاد شده خبر داد و گفت: تامین سوخت پشتیبان نیروگاه سبلان در دستور کار این شرکت قرار دارد و برای سوخت رسانی مطلوب و بی وقفه به این نیروگاه آمادگی کامل داریم.
مدیر منطقه در باره نفتگاز بخش غیر نیروگاهی تصریح کرد: مصرف نفتگاز در این بخش در بازه زمانی اشاره شده نزدیک به ۲۳۷ میلیون لیتر بوده که با آنالیز و قیاس با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.
مدنی در پایان سوخت اصلی نیروگاه را گاز طبیعی و سوخت پشتیبان را نفتگاز اعلام کرد.