سید حجت مدنی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از تخصیص سهمیه گازمایع خانوارهای شهری و روستایی ویژه اسفند ماه سال ۹۹ به میزان ۴۴ کیلوگرم برای هر خانوار خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی مدیر منطقه در این باره گفت […]

سید حجت مدنی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از تخصیص سهمیه گازمایع خانوارهای شهری و روستایی ویژه اسفند ماه سال ۹۹ به میزان ۴۴ کیلوگرم برای هر خانوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی مدیر منطقه در این باره گفت : سهمیه گاز مایع مرحله هشتم خانوارهای شهری و روستایی فاقد لوله کشی گاز طبیعی، ویژه اسفند ماه سال ۹۹ به میزان ۴۴ کیلو گرم برای هر خانوار می باشد.  

مدنی افزود : سرپرست خانوارها با مراجعه به عاملین توزیع می توانند سهمیه خود را که با زیرساخت بانکی و بصورت الکترونیکی می باشد ، اخذ نمایند . قابل ذکر است که این سهمیه تا آخر اسفند ماه سال جاری اعتبار دارد .