سهمیه نفت سفید ویژه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ خانوارهای روستایی استان اردبیل اعلام شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت : خانوارهای روستایی می توانند سهمیه مرحله هفتم نفت سفید ویژه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را با مراجعه به فروشندگی ها بصورت الکترونیکی دریافت کنند. ب […]

 

سهمیه نفت سفید ویژه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ خانوارهای روستایی استان اردبیل اعلام شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت : خانوارهای روستایی می توانند سهمیه مرحله هفتم نفت سفید ویژه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را با مراجعه به فروشندگی ها بصورت الکترونیکی دریافت کنند.

ب ، سید حجت مدنی گفت : خانوارهای روستایی فاقد گاز لوله کشی می توانند سهمیه اختصاصی نفت سفید فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را با در دست داشتن کارت بانکی و مراجعه به فروشندگی های روستایی دریافت نمایند..

مدنی افزود سهمیه یاد شده برای خانوارهای ۱ تا ۴ نفری ۴۰۰ لیتر و ۵ نفر به بالا ۶۰۰ لیتر میباشد که در کارت بانکی سرپرست خانوار روستایی شارژ شده است و این عزیزان از طریق پوز مستقر در فروشندگی ها می توانند بصورت الکترونیکی سهمیه فروردین و اردیبهشت خود را دریافت نمایند. قابل ذکر است که مهلت دریافت سهمیه های اعلام شده به مدت دو ماه تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری خواهد بود..

مدیر منطقه در خاتمه ضمن اشاره به تخصیص سهمیه گاز مایع مرحله نهم خانوارهای شهری و روستایی فاقد گاز کشی طبیعی گفت: سرپرست خانوارها میتوانندبا مراجعه به عاملین توزیع نسبت به دریافت سهمیه خود با نرخ مصوب تا آخر فروردین ماه سال جاری اقدام نمایند..