مدیرکل شیلات اردبیل: سرانه مصرف آبزیان در اردبیل پایین‌تر از میانگین کشوری است  تیزرو، مدیرکل شیلات اردبیل گفت: میانگین مصرف ماهی و آبزیان در استان کمتر از سرانه کشوری است سیف‌الله تیزرو اظهار کرد: سرانه مصرف ماهی در کشور ۲۶ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در استان اردبیل به کمتر از ۱۱.۵ کیلوگرم […]

 تیزرو، مدیرکل شیلات اردبیل گفت: میانگین مصرف ماهی و آبزیان در استان کمتر از سرانه کشوری است

سیف‌الله تیزرو اظهار کرد: سرانه مصرف ماهی در کشور ۲۶ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در استان اردبیل به کمتر از ۱۱.۵ کیلوگرم رسیده است.

وی ضرورت تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان و فواید آن را یادآور شد و تصریح کرد: البته بخشی از کاهش سرانه مصرف آبزیان در استان اردبیل مربوط به افزایش قیمت محصولات آبزی پروری است که بخش عظیمی از خانواده‌ها توان خرید و تأمین ماهی را ندارند و از همین رو ضروری است تا با افزایش تولید و کاهش قیمت به بهبود سرانه مصرف کمک کنیم.

مدیرکل شیلات استان اردبیل حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در تولید آبزیان و تنوع محصولات ارائه شده در این بخش یادآور شد و گفت: شهرستان نیر یکی از مناطقی است که از ظرفیت‌ مطلوبی در توسعه آبزی پروری برخوردار است و قطعا حرکت‌های مؤثر در این بخش می تواند به تقویت و توسعه اشتغال و تولید آبزیان کمک کند.

تیزرو هدف‌گذاری اداره کل شیلات استان اردبیل را در افزایش تولید آبزیان تا ۵۰ درصد در سال‌های آینده یادآور شد و افزود: با استفاده از منابع آبی که در استان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای شناسایی شده، تولید و پرورش آبزیان گرمابی و سردابی جز اولویت‌ها قرار گرفته که نیر منطقه‌ای مستعد در این زمینه است.