معاون استاندار اردبیل: خیرین مجاهدان علمی کشور هستند معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: خیرین مجاهدان راستین عرصه علم و سنگر تعلیم و تربیت هستند و همواره از اعتماد عمومی بهره مند می باشند. به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل؛ قاسمیان در جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردبیل اظهار کرد: […]

معاون استاندار اردبیل:
خیرین مجاهدان علمی کشور هستند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: خیرین مجاهدان راستین عرصه علم و سنگر تعلیم و تربیت هستند و همواره از اعتماد عمومی بهره مند می باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل؛ قاسمیان در جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردبیل اظهار کرد: فراتر از نگاه های سیاسی و یا مقطعی جامعه خیرین همواره پشتیبان آموزش و پرورش در تکمیل زنجیره تعلیم و تربیت هستند و همواره سعی شان بر این است تا بنای اعتماد و اعتبار علمی جامعه را تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد: غلبه بر نفس و مدیریت منابع مالی در زمان حیات از برجستگی های خیرین است که با فکر و قلب بزرگ سعی می کنند محور تحول و نیک اندیشی در جامعه باشند.

☘️روابط عمومی اداره کل نو