رئیس شوراے شهر اردبیل خبر داد: حفاظت از نگین گردشگرے شمال‌غرب در برابر ساخت و ساز ها/ از ساختمان سازے در حریم دریاچه شورابیل جلوگیرے مے شود ‌ رئیس شوراے اسلامے شهر اردبیل از اهتمام جدے مدیریت شهرے براے حفاظت از دریاچه شورابیل در برابر ساخت و ساز هاے خبر داد و گفت: به همین […]

رئیس شوراے شهر اردبیل خبر داد:
حفاظت از نگین گردشگرے شمال‌غرب در برابر ساخت و ساز ها/ از ساختمان سازے در حریم دریاچه شورابیل جلوگیرے مے شود

رئیس شوراے اسلامے شهر اردبیل از اهتمام جدے مدیریت شهرے براے حفاظت از دریاچه شورابیل در برابر ساخت و ساز هاے خبر داد و گفت: به همین منظور ادارات و نهادهاے دولتے و خصوصے از ساختمان سازے در حریم این دریاچه منع مے شوند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهردارے اردبیل، جواد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از دریاچه شورابیل به‌عنوان نگین گردشگرے شمال‌غرب ایران یاد کرد و افزود: طبق برنامه‌ریزے صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از سوے اعضاے شوراے شهر و منتخبین مردم اردبیل، از این پس علاوه بر جلوگیرے از ساخت وساز ها هیچ‌گونه مجوزے براے ادارات به‌خصوص در مقیاس سازه سنگین در حریم این دریاچه صادر نخواهد شد.

انصارے هدف از این تصمیم را ضرورت حراست و حفاظت از مهم‌ترین میراث طبیعے درون‌شهرے شمال‌غرب ایران در کلانشهر اردبیل عنوان کرد و گفت: مدیریت شهرے اردبیل در قبال نسل امروز و آینده شهر در ارتباط با حفظ این پدیده خدادادے و باارزش، مسؤولیت دارد.

وے افزود: اینجانب به همراه دیگر اعضاے شوراے اسلامے شهر از شهردار انقلابے و جهادے خواسته‌ایم درصورتیکه قبل از این هم از طرف مدیریت هاے سابق مجوزے در این خصوص صادر شده است، نسبت به توقف آن اقدام و از هرگونه فعالیت ساختمانے در این محوطه جلوگیرے نمایند تا ضمن حفظ منظره بی‌نظیر دریاچه شورابیل، نسبت به گسترش فضاسازی‌ و دیگر امکانات رفاهے و گردشگرے در آن اقدام شود.

#نیار_نیوز
@Niyarnews