در برگزاري نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان اردبيل كه به همت شركت شهركهاي صنعتي استان در حال برگزاري است برخي از روساي ادارات و سازمان ها از اين نمايشگاه ديدن نمودند. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل، در دومين روز از برگزاري اين نمايشگاه، هاشم علائي مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل […]

در برگزاري نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان اردبيل كه به همت شركت شهركهاي صنعتي استان در حال برگزاري است برخي از روساي ادارات و سازمان ها از اين نمايشگاه ديدن نمودند.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل، در دومين روز از برگزاري اين نمايشگاه، هاشم علائي مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل به همراه معاونين اين سازمان، ضمن بازديد از اين نمايشگاه، از محل غرفه شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل نيز ديدن نمودند.

همچنين در دومين روز از اين نمايشگاه كه حاصل توانمندي هاي صنعت استان در عرصه توليد محصولات ساختمان سازي است، مديرعامل بانك صادرات استان به همراه معاونين اين بانك، از اين نمايشگاه و غرفه شركت شهركهاي صنعتي بازديد نمودند.

نكته بسيار بارز اين نمايشگاه، استقبال بسيار خوب عموم مردم استان بالخصوص توليدكنندگان جهت بازديد از اين نمايشگاه بود به نحوي كه از ساعت آغازين تا پاياني مملو از حضور آنان بود.

اين نمايشگاه از بيستم لغايت بيست و سوم مهرماه از ساعت ۱۵ الي ۲۱ در محل نمايشگاه هاي بين المللي اردبيل در حال برگزاري است و عموم مردم مي توانند از اين نمايشگاه ديدن نمايند.