حضور رئیس کل دادگسترے استان با همراهے مسئول بسیج حقوقدانان در منزل شهیدان والا مقام یونس زارعے و مهدے قربانی به گزارش مدیریت روابط عمومے و ارتباطات دادگسترے کل استان، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگسترے ضمن تبریڪ هفته بسیج به خانواده محترم این شهیدان گرانقدر گفت ؛ سرکشے به خانواده معظم شهدا کمترین […]

حضور رئیس کل دادگسترے استان با همراهے مسئول بسیج حقوقدانان در منزل شهیدان والا مقام یونس زارعے و مهدے قربانی
به گزارش مدیریت روابط عمومے و ارتباطات دادگسترے کل استان، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگسترے ضمن تبریڪ هفته بسیج به خانواده محترم این شهیدان گرانقدر گفت ؛ سرکشے به خانواده معظم شهدا کمترین اقدامے است که مسئولین و کارگزاران نظام باید در اولویت کارهاے خویش قرار دهند .
لازم به ذکر است ، شهید والامقام یونس زارع دانش آموخته رشته حقوق بوده که در مرداد سال ۱۳۶۵ در شلمچه و عملیات کربلاے ۴ به فیض عظیم شهادت نائل آمده اند.
شهید گرانقدر مهدے قربانے نیز در اسفندماه سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر در منطقه هورالهویزه به فیض شهادت رسیده اند .