به مناسبت هفته حجاب و عفاف : حجاب ماحصل عفاف است ژیلا آقا غفاری دبیر مجمع سمن های جوانان / عضو ستاد ساماندهی امور جوانان /مدیرعامل موسسه کارآفرینان فردای سبلان حجاب برای زن، به معنای ذلت نیست؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است . حجاب نه براي جلوگيري از تعرض مزاحمان بلكه براي […]

به مناسبت هفته حجاب و عفاف :

حجاب ماحصل عفاف است

ژیلا آقا غفاری

دبیر مجمع سمن های جوانان / عضو ستاد ساماندهی امور جوانان /مدیرعامل موسسه کارآفرینان فردای سبلان

حجاب برای زن، به معنای ذلت نیست؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است . حجاب نه براي جلوگيري از تعرض مزاحمان بلكه براي دادن احترام و شخصيت دادن به زنان است؛ كه اگر اين حاصل شود مزاحمت مزاحمان هم خود به خود منتفي مي شود و اين مي تواند علت حكم باشد.عفاف امري قلبي است و نشان ظاهري آن داشتن حجاب است. همچنين عفاف چه در مسائل اجتماعي و يا اقتصادي از يك ريشه اند و براي حفظ حرمت و شخصيت انسان است. مرد و زن هر دو بايد حجاب داشته باشندپوشش، معرّف شخصیت و عفت زن مؤمن است و موجب می‌گردد که افراد لاابالی جرأت نکنند به او جسارت کرده و به دید شهوت و هوسرانی به او بنگرند.این آیه،بیان می‌دارد:زنان مؤمن برای اینکه مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرند،به گونه‌ای خود را بپوشانند که زمینه‌ای برای بی‌حرمتی به آنها فراهم نگرددبرای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه‌های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع،محکم کنیم و این، یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ‌سازی دقیق.بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثر بخش نخواهد بود.آنچه در حجاب مورد انتظار بوده است حفظ حرمت اجتماعي افراد و به ويژه زنان است و ممكن است در اجتماعات مختلف پوششي كه نشانگر حرمت افراد باشد با هم فرق كند؛ گاهي اوقات چادر است و زماني ديگر پوششي ديگر. آنچه از زن و مرد انتظار مي رود عدم تحريك (تبرج) مردم و به ويژه جنس مخالف به قصد ترويج فساد است و اين به هر دو زن ومرد مربوط است.
عفت و در بعضي موارد حجاب اختصاص به زن ندارد بلكه مرد و زن با هم در اين مورد شريكند. آرايش غليظ مردان و يا تشبه آنان به زنان از مواردي است كه مورد نهي واقع شده است و اين بر هم زننده حرمتي است كه افراد اصيل بايد آن را داشته باشنددر نتیجه وقتی عده‌ای می‌گویند: حجاب، به معنی پرده است، اسلام خواسته است زن با حجاب باشد، یعنی همواره پشت پرده بوده و در عزلت و گوشه نشینی باشد، اما باید بدانیم آنچه درباره‌ی پوشش زن است کلمه «ستر» به کار می‌رود.پوشش زن،در اسلام آن است که درمعاشرت با مردان، بدن خود را پوشانده و از جلوه‌گری، پرهیز کند».