معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیــل گفت: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید. به گزارش ایلنا، حمیدرضا عبدی در بازدید ازسامانه های هوشمند محور پارس آباد بیله سوار از ثبت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف عدم رعایت […]

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیــل گفت: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا عبدی در بازدید ازسامانه های هوشمند محور پارس آباد بیله سوار از ثبت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای مواصلاتی استان اردبیل خبر داد و گفت: بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی ۵ ماه گذشته به ترتیب مربوط به محورهای اردبیل آستارا – اردبیل نیرو اردبیل مغان است.

وی با اشاره به افزایش ۸ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی استان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار تردد در مبادی ورودی و خروجی استان ثبت شده است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیــل بیشترین تردد ۵ ماه گذشته را به ترتیب مربوط به محورهای اردبیل آستارا- اردبیل نیر – اردبیل مغان محدوده سه راهی صحرا و اردبیل خلخال و برعکس دانست.

عبدی از شناسایی و ارسال ۳ هزار و ۵۱۵ مورد تخلف توزین حین حرکت جهت اعمال قانون به پلیس راه کشور خبر داد . 

وی با بیان اینکه هوشمندسازی جاده‌ها از جمله برنامه‌های مهم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای است، تصریح کرد: ۱۴۳ سامانه تردد شماری، دوربین نظارت تصویری، سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت و سامانه توزین حین حرکت در محورهای مواصلاتی استان اردبیل فعال است.