تیم پایگاه مقاومت شهدای قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان دولت را کسب کرد به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، در مسابقات ورزشی کارکنان دولت که به مناسبت هفته بسیج برگزار می شد، تیم فوتسال پایگاه مقاومت شهدای قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل با غلبه بر تیم اداراه کل محیط […]

تیم پایگاه مقاومت شهدای قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان دولت را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، در مسابقات ورزشی کارکنان دولت که به مناسبت هفته بسیج برگزار می شد، تیم فوتسال پایگاه مقاومت شهدای قوه قضائیه دادگستری استان اردبیل با غلبه بر تیم اداراه کل محیط زیست استان به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت.
همچنین در رشته آمادگی جسمانی مهدی افشار و در رشته شنا فریبا آقازاده هر دو از کارمندان دادگستری استان مقام دومی این دوره از مسابقات را کسب کردند.