مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل خبرداد:   تیرماه، موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه تیرماه، موعد ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، گفت: ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی است. ﺳﻪشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | […]

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل خبرداد:  

تیرماه، موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه تیرماه، موعد ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، گفت: ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی است. ﺳﻪشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | Article Rating

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه تیرماه، موعد ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، گفت: ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: براساس قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی با بیان اینکه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت برای مؤدیان مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری خواهد شد که این جریمه غیرقابل بخشودگی است.