مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: تکریم ارباب رجوع و تعامل مناسب با مؤدیان در سرلوحه کار سازمان است

به گزارش تایماز نیوز به نقل از  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل، داریوش سرخانی مقدم مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با حضور معاونین مالیاتی، رؤسای امور حسابرسی مالیاتی و رؤسای ادارات  و رؤسای ادارات امور مالیاتی شهرستان ها به صورت وبینار برگزار شد، گفت: درآمد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی در بهمن ماه مبلغ ۱۵۷ میلیارد تومان محقق شده است.همچنین در ۱۱ ماه امسال مبلغ ۱۶۲۱میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و به صورت ۱۰۰ درصد وصول شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را گام اساسی سازمان در راستای این هوشمندسازی دانست و در ادامه به موارد از جمله:

– تسریع رسیدگی به پرونده های بزرگ مالیاتی

– تکریم ارباب رجوع و تعامل مناسب با مؤدیان محترم مالیاتی

-تسریع در اجرای قرار و پیشرفت عملیاتی آن

-تسریع در اوراق مالیاتی اجرائی و دارای مانده بدهی

– ساماندهی ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی اشاره کرده و افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی اداره کار را مرهون زحمات و تلاشهای تمامی همکاران دانسته و از آنان تقدیر و تشکر کرد