مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: به طور میانگین روزانه بالغ بر سه میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در این استان جابجا و توزیع می‌شود .سید حجت مدنی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا در خلخال افزود: سه شرکت حمل و نقل فرآوردههای نفتی ، ۳۱ تک پیمان و  ۱۵۸ دستگاه نفتکش به طور متوسط […]

 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: به طور میانگین روزانه بالغ بر سه میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در این استان جابجا و توزیع می‌شود .سید حجت مدنی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا در خلخال افزود: سه شرکت حمل و نقل فرآوردههای نفتی ، ۳۱ تک پیمان و  ۱۵۸ دستگاه نفتکش به طور متوسط روزانه بالغ بر سه میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در استان  اردبیل جابجا و توزیع می‌کنند.

وی بیان کرد: در  سال  گذشته بیش از  ۳۳۶ میلیارد ریال به عنوان کرایه حمل و نقل سوخت به شرکت‌ها و پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی در استان اردبیل پرداخت شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از کسب رتبه نخست این استان در جایگزینی مصرف سوخت بنزین موتور با سوخت سی ان جی در کشور خبر داد و افزود:  این شرکت پارسال با کسب امتیاز ۴۱/۸ درصد به این رتبه  دست یافت.

وی از افزایش هفت و شش دهم درصدی مصرف سوخت سی ان جی در  سال قبل نسبت به سال ۹۸ در این استان خبر داد و گفت: میزان مصرف سوخت سی ان جی در ۱۲ ماه سال گذشته  حدود ۲۱۹ میلیون متر مکعب بوده است.