مدیر کل امورمالیاتی استان اردبیل گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ۳ ماهه زمستان ۱۳۹۹ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمدید شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ابراهیم قلی زاده با اشاره به ابلاغ مصوبات ستاد ملی کرونا خاطرنشان کرد: مودیان محترم مالیاتی مشمول قانون مالیات بر […]

مدیر کل امورمالیاتی استان اردبیل گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ۳ ماهه زمستان ۱۳۹۹ تا ۱۵

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ابراهیم قلی زاده با اشاره به ابلاغ مصوبات ستاد ملی کرونا خاطرنشان کرد: مودیان محترم مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل وتسلیم اظهارنامه فصل زمستان ۹۹ و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، اظهار داشت: به منظور تکریم و رفاه حال مودیان گرامی در شرایط کرونا، مهلت ارائه دوره سال ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مدت یک ماه تمدید شد.

قلی زاده تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۹ را تا پایان روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با مراجعه به درگاه الکترونیکی www.intamedia.ir قسمت مالیات بر ارزش، افزوده تکمیل نمایند‌.