در جلسه ای که به منظور تودیع ،تقدیر و تشکر از خدمات صادقانه آقای خسروی ذیحساب اداره کل امور مالیاتی و معرفی آقای اسلام حسین پور به عنوان ذیحساب جدید برگزار گردید، قلی زاده تحقق درآمدهای مالیاتی را منوط به برنامه‌ریزی درست و به موقع دانست. در این جلسه نوروزی مدیر کل امور اقتصادی و […]

در جلسه ای که به منظور تودیع ،تقدیر و تشکر از خدمات صادقانه آقای خسروی ذیحساب اداره کل امور مالیاتی و معرفی آقای اسلام حسین پور به عنوان ذیحساب جدید برگزار گردید، قلی زاده تحقق درآمدهای مالیاتی را منوط به برنامه‌ریزی درست و به موقع دانست.
در این جلسه نوروزی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان صادق اداره کل از تحقق درآمدهای مالیاتی در جریان ? ماه سال جاری تجلیل نمود و خواستار استمرار خدمت صادقانه کارکنان به منظور تحقق اهداف بودجه سال جاری تا پایان سال شد.
در ادامه آقای قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده از منابع جدید وصول مالیات و معوقات مصمم به تحقق درآمدهای دولت جهت تامین اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری در شرایط تحریم هستیم تا خللی در برنامه های عمرانی دولت در استان پیش نیاید.
وی ضمن تشکر از خدمات خسروی در طول تصدی ذیحسابی از خدمات صادقانه ایشان تجلیل و قدردانی کرد و آرزوی سربلندی و موفقیت برای ایشان نمود.