محمد اهلي گفت: با توجه به تامين زيرساخت ها و مشوق های ارائه شده به سرمایه گذاران، شهرستان گرمي به قطب توليد شيرآلات کشور تبديل شده است.به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل، محمد اهلي در جريان بازديد از شهرك صنعتي گرمي گفت: اين شهرك صنعتي با مساحت ۳۱ هکتار ازسال ۸۵آماده […]

محمد اهلي گفت: با توجه به تامين زيرساخت ها و مشوق های ارائه شده به سرمایه گذاران، شهرستان گرمي به قطب توليد شيرآلات کشور تبديل شده است.به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل، محمد اهلي در جريان بازديد از شهرك صنعتي گرمي گفت: اين شهرك صنعتي با مساحت ۳۱ هکتار ازسال ۸۵آماده واگذاري به متقاضیان بودكه متاسفانه با عدم استقبال سرمایه گذاران مواجه شده بود كه با اعطاي مشوقات ارائه شده در چند سال اخیر،این شهرك با استقبال سرمایه گذاران همراه شد به نحوی که در حال حاضر کلیه اراضی در اختیار این شهرک به سرمایه گذاران واگذار شده است.وی تصریح کرد: دردو سه سال گذشته با برنامه ریزي ها و حمايت هاي بعمل آمده از قبیل ارائه تخفیفات ۵۰ درصدی پیش از موعد بهره برداری برای زمین های واگذار شده وسایرمشوقات اعطایی،سرمایه گذاران جدیدی به این شهرک دعوت و جذب شد.اهلی ادامه داد: در حال حاضر چندین برند معروف تولید شیرآلات دراین شهرك صنعتی درحال فعالیت هستند که با فعالیت این طرح ها، این شهرک به عنوان قطب تولید شیرآلات ساختمانی کشور تبدیل شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل از دیگر شهرک های موجود در این شهرستان را شهرک غیر دولتی شیرآلات قهرمان برشمرد و افزود: این شهرک صنعتی نیز با مساحت ۲۹ هکتار یکی از قطب های موفق تولید شیرآلات کشور می باشد.اهلی با بيان اينكه براي ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه گذاران، تامين زيرساخت ها و اراضی مورد نياز يكي از الزامات لازم مي باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال سرمايه گذاران براي استقرار در شهرك هاي صنعتي در چندین سال اخير، تلاش شده تا با ايجاد و توسعه شهرك ها و نواحي صنعتي جديد و تامین زیرساخت های لازم در آن، نياز سرمايه گذاران به زمين صنعتي تامين گردد