🔸️دکتر انوشیروانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نشست خبرے با اصحاب رسانه ؛ ♦️به برکت حضور رئیس جمهور در استان اردبیل مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافت 🔹️از ۸۰ میلیارد تومان درخواستے اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با ۵۰ میلیارد تومان موافقت شد تا درجهت […]

 

🔸️دکتر انوشیروانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نشست خبرے با اصحاب رسانه ؛
♦️به برکت حضور رئیس جمهور در استان اردبیل مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافت

🔹️از ۸۰ میلیارد تومان درخواستے اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با ۵۰ میلیارد تومان موافقت شد تا درجهت اتمام پروژه هاے نیمه تمام هزینه شود .

🔹️اواخر سال ۹۹ اداره کل ورزش و جوانان را با ۱۲ میلیارد تومان کل بودجه با وجود ۶ ونیم میلیارد بدهے تحویل گرفتیم .

🔹️در ماه‌هاے اول تحویل مدیریت تلاش کردیم تا بے نظمے ها موجود رو سرو سامان دهیم؛ چون پیمانکار ۱۶ پروژه ترڪ پیمان کرده بودند ، با کمڪ و تلاش همکاران در این ۱۸ ماه حضور بنده در مدیریت توانستیم مشکلات همه پیمانکاران حل کنیم تا دوباره پروژه ها رو تحویل بگیرند.

🔹️در زمان تحویل مدیریت این اداره؛ خیلے از عزیزان بهم گفتن با این همه بدهے تحویل نگیر؛ بنده با توکل به خداوند متعال با کمڪ دوستان و همکاران توانستم حداقل مشکلے هر چند کوچیڪ در حوزه ورزش حل کنم و این افتخار بزرگے است براے بنده، چون من زندگے خودم را هم فداے ورزش مے کنم .
🔹️ ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا همه پروژه هاے نیمه تمام را احداث کنیم که با حمایت و ارتباط مستقیم با نمایندگان محترم و طے برنامه ریزے در حال اتمام است .

🔹️در حال حاضر با عنایت امام جمعه، استاندار و نماینده گان با دریافت ۲۳ میلیارد تومان، امسال کسرے بودجه نداریم، در هر شهرستان حدود ۳ الے ۶ پروژه در حال احداث داریم .