🔻هم اکنون 🔹️برگزاری نشست کار فرهنگی، چیستی، چگونگی و چرایی؟‌ 🔹️به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور دکتر محمد سیمزاری مدیر کل فرهنگی و امور اجتماعی استانداری ، وحید فروهر معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و جمع کثیری از شاعران و نویسندگان جوانان به همت مجمع جوانان […]

🔻هم اکنون

🔹️برگزاری نشست کار فرهنگی، چیستی، چگونگی و چرایی؟‌

🔹️به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور دکتر محمد سیمزاری مدیر کل فرهنگی و امور اجتماعی استانداری ، وحید فروهر معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و جمع کثیری از شاعران و نویسندگان جوانان به همت مجمع جوانان استان اردبیل با همکاری کمسيون فرهنگی هنری مجمع در حال برگزاری می باشد .