هم اکنون …. برگزاری ملاقات مردمی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان  در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید. علاوه بر پاسخ گویی […]

هم اکنون ….

برگزاری ملاقات مردمی دادستان مرکز استان و معاونین دادستان  در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ملاقات عمومی دادستان مرکز استان به روال دوشنبه های هر هفته در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار گردید.

علاوه بر پاسخ گویی روزانه به اربابان رجوع ، امروز نیز در راستای تداوم ملاقات های منظم هفتگی،  دفتر دادستانی میزبان بیش از ۳۰ نفر ارباب رجوع بود که با حضور سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان  و معاونین دادستان دستورات لازم قضایی صادر شد.