بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اردبیل نیست رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: بخش خصوصی با قیمت مصوب واگذاری زمین و زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی اردبیل تمایلی به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای صنعتی ندارد. بخش خصوصی با قیمت ۷۰۰ هزار تومان نرخ زمین و زیرساخت‌های واگذار شده در منطقه ویژه […]

بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اردبیل نیست

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: بخش خصوصی با قیمت مصوب واگذاری زمین و زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی اردبیل تمایلی به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای صنعتی ندارد.

بخش خصوصی با قیمت ۷۰۰ هزار تومان نرخ زمین و زیرساخت‌های واگذار شده در منطقه ویژه اقتصادی رغبت و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و باید تمامی زیرساخت‌ها و زمین در منطقه ویژه اقتصادی به صورت رایگان تأمین شود

اگر گرجستان رتبه نهم را در بهبود فضای کسب و کار دارد به دلیل واگذاری رایگان زمین به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم بسترهای این کار را فراهم کنیم.

واحدهای صنعتی در استان قادر به پرداخت هزینه‌های گاز و برق مصرفی با افزایش تصاعدی در ماه‌های اخیر نیستند

۱۳ سال از مصوبه منطقه ویژه اقتصادی گذشته اما همچنان زیرساخت‌ها ابتر است

پیرمؤذن اظهار کرد:واگذاری ها باید متناسب با انشعابات و طرح‌های توسعه‌ای انجام شود و بهتر است هم در شهرک صنعتی شماره یک و هم ۲ اردبیل شبکه توسعه فاضلاب مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.