ایجاد مرکز پایش مصرف ( مرکز فهام ) درشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل     مرکز پایش مصرف ( مرکز فهام) شرکت توزیع نیروی برق اردبیل با هدف رصد و اطلاع از چگونگی میزان مصرف برق مشترکین ، برای کنترل پیک بار شرکت و پایش وضعیت پارامترهای الکتریکی شبکه افتتاح شد مدیر عامل شرکت  توزیع […]

ایجاد مرکز پایش مصرف ( مرکز فهام ) درشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

    مرکز پایش مصرف ( مرکز فهام) شرکت توزیع نیروی برق اردبیل با هدف رصد و اطلاع از چگونگی میزان مصرف برق مشترکین ، برای کنترل پیک بار شرکت و پایش وضعیت پارامترهای الکتریکی شبکه افتتاح شد
مدیر عامل شرکت  توزیع نیروی برق استان اردبیل در این خصوص اظهار کرد: در سطح استان اردبیل سه هزار
۲۵۵ کنتور فهام نصب شده است که این مرکز با استفاده از کنتورهای هوشمند که از طریق سیم کارت شبکه تلفن همراه و بهصورت برخط ارسال اطلاعات می کنند، اقدام به کنترل و پایش انرژی در سطح مشترکین
دیماندی می نماید.حسین قدیمی گفت : تاکنون سه هزار و ۲۵۵ کنتور هوشمند در حوزه خدمات شرکت
توزیع برق در استان اردبیل نصب شده است وطبق برنامه پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹ این تعداد به ۴۰۰۰ کنتور برسد .وی هدف از اجرای این طرح را از بین بردن خطایانسانی با قرائت از راه دور کنتورها دانست و اظهار کرد: قرائت از راه دور کنتورهابا استفاده از اطلاعات کنتورها در طرح‌های عبور از پیک تابستان، مشاهده پروفیل بارمصرفی مشترک، مشاهده وضعیت لحظه‌ای پارامترهای شبکه و پایش رخدادهای دستکاری کنتورو استفاده از داده های ولتاژ در طرح چاوش خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل بااشاره به اینکه با راه‌اندازی کامل این سامانه و حذف اعزام مامور برای قرائت
کنتورها این عملیات به صورت لحظه‌ای و از راه دور انجام می‌شود، تصریح کرد: مرکزیبه منظور نظارت و پایش بر وضعیت این کنتورها نیز در معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت با حضورهمکاران توانمند شرکت توزیع برق در اردبیل امروز افتتاح شد تا بتوان از صحت عملکرداین کنتورها از نظر آنلاین بودن وضعیت مصرفی مشترکان اطمینان حاصل شود.وی قابلیت مرکز فهام را بهشرح ذیل بیان نمود .
– مدیریت پاسخگویی بار در طرح ذخیره سازی عملیاتی صنایع
– پایش وضیعت ولتاژ در نقاط مختلف شبکه
– حصول اطمینان از صحت عملکرد و اندازه گیری صحیح انرژی در
مشترکین
– پایش رخدادهای بوجود آمده در محل مشترک که قابلیت رصد توسط
کنتور فهام وجود دارد
– پایش پروفیل توان اکتیو و راکتیو ولتاژ و جریان و ضریب قدرت مشترکین از راه دور
– تست و بازدید لوازم اندازه گیری