ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برای بانوان شهر اردبیل اصلی ترین خواسته بانوان است به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز: در این نشست بتول حسین زاده رئیس کمیسیون ورزش ایران با بیان اینکه تا به امروز حرکت اساسی در حوزه ورزش بانوان در سطح استان اردبیل صورت نگرفته است افزود: ورزش بخش جدایی ناپذیر درراستای سلامت […]

ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برای بانوان شهر اردبیل اصلی ترین خواسته بانوان است

به گزارش پایگاه خبری تایماز نیوز: در این نشست بتول حسین زاده رئیس کمیسیون ورزش ایران با بیان اینکه تا به امروز حرکت اساسی در حوزه ورزش بانوان در سطح استان اردبیل صورت نگرفته است افزود: ورزش بخش جدایی ناپذیر درراستای سلامت روح و جسم است از این رو ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برای بانوان شهر اردبیل اصلی ترین خواسته بانوان است.

وی با اشاره به نبود مکان های مناسب ورزشی برای بانوان در سطح استان اردبیل ادامه داد: نهاد های دولتی از جمله شهرداری، شورای شهر و اداره کل ورزش و جوانان توسعه و ترویج ورزش بانوان را از شعار به عمل برسانند.

رئیس کمیسیون ورزش ایران گفت: از شهرداری و شورای شهر انتظار می رود زیرساخت های ورزش را فراهم کنند و این‌کار با ایجاد فضاهایی مانند پارک مادر و کودک ، رینگ دوچرخه سواری مختص بانوان ، ایجاد مسیر های پیاده روی مناسب میسر خواهد شد.

حسین زاده با بیان اینکه از ظرفیت کلینیک رسبان درجهت توسعه ورزش بانوان بهره استفاده خواهیم کرد اضافه کرد: جهت ترغیب و تشویق بانوان به ورزش در وهله اول باید زیر ساخت ها ایجاد شود چراکه بدون زیرساخت هرچقدر هم ازبانوان دعوت شود استقبالی صورت نخواهد گرفت.