به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، عبدالله بحرالعلومی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی اردبیل با اشاره به دستورالعمل جدید ارسالی از سوی وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ثبت استانی انجمنهای هنری موسیقی، نمایش و تجسمی گفت: اساسنامه پیشنهادی و دستورالعمل اجرایی ثبت انجمن های هنری […]

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، عبدالله بحرالعلومی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی اردبیل با اشاره به دستورالعمل جدید ارسالی از سوی وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ثبت استانی انجمنهای هنری موسیقی، نمایش و تجسمی گفت: اساسنامه پیشنهادی و دستورالعمل اجرایی ثبت انجمن های هنری آماده است و هنرمندان فعال در حوزه های موسیقی، نمایش و تجسمی در نزدیکترین زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی فعالین این حوزه ها خواهند نمود و براساس مفاد اساسنامه های موجود با رای نمایندگان خود، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن هنرهای نمایش، انجمن موسیقی و انجمن هنرهای تجسمی استان انتخاب خواهند کرد و سپس با ثبت این انجمن ها و طی روند قانونی خود خواهند توانست از حمایتهای بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر منابع استانی و کشوری برخوردار شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه این انجمنها در رشد و تعالی و هنر استان افزود: این اقدام وزارت در جهت ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور و همچنین با توجه به وجود ایرادات قانونی که از سوی دستگاه های نظارتی به انجمن های قبلی وارد شده بود انجام می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: انجمنهای مورد اشاره نخست در مرکز استان و به صورت استانی با حضور نمایندگان هنرمندان شهرستان های استان و با آرای مستقیم آنها انتخاب خواهند شد و هویت مستقل خواهند داشت و از حالت شعبه بودن خارج خواهند شد و در سالهای بعد شهرستانهای استان خواهند توانست به همین روش و با توجه به پتانسیل و ظرفیت موجود، انجمنهای هنری شهرستان را تشکیل و ثبت کنند.

وی بیان کرد: براساس اساسنامه موجود انجمنهای هنری حاضر در استان یا سه نفر از فعالین این رشته ها به عنوان هیات موسس نسبت به فراخوان مجمع عمومی نمایندگان این رشته ها و پیگیری اداری و ثبت را انجام خواهند داد و نقش اداره کل و ادارات شهرستانها در این اقدام نقش همکاری و نظارتی خواهد بود.

وی با توجه به حضور پر رنگ هنرمندان این سه رشته هنری استان در رویدادهای بین المللی و ملی و جایگاه ویژه انجمنها در اجرای سیاستها و نظارتهای اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: انجمنهای هنری در سالهای گذشته در شناسایی و کشف استعدادها و همچنین در تهیه بانک اطلاعاتی هنرمندان و برگزاری رویدادهای مهم استانی و منطقه ای نقش ویژه ای داشته اند.

بحرالعلومی  در پایان گفت: این اقدام برای نخستین بار در سطح استان ها انجام می گیرد و اقدام بسیار جدی در جهت هویت بخشی استانی و ثبت مستقل انجمن‌های هنری می باشد تا در سالهای آتی این انجمنها بتوانند در تعامل بیشتر و بهتر با هنرمندان باشند.