سید حجت مدنی خبر داد: افزایش ۷٫۶ درصدی مصرف گاز CNG در اردبیل ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: مصرف گاز سی ان جی طی ۱۲ ماهه گذشته سال قبل ۷/۶ درصد افزایش داشته است. سید حجت مدنی ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در خصوص […]

سید حجت مدنی خبر داد:

افزایش ۷٫۶ درصدی مصرف گاز CNG در اردبیل

؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: مصرف گاز سی ان جی طی ۱۲ ماهه گذشته سال قبل ۷/۶ درصد افزایش داشته است.

سید حجت مدنی ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در خصوص مصرف گاز سی ان جی در استان گفت: میزان مصرف سوخت سی ان جی در ۱۲ ماه گذشته در حدود ۲۱۹ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٫۶ درصد افزایش داشته است وی با بیان اینکه میزان مصرف سوخت سی ان جی در اسفند ماه سال ۹۹ در حدود ۱۸ میلیون متر مکعب بوده گفت: مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۶درصد افزایش نشان می دهد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل افزود: در خصوص صرفه جویی مصرف بنزین موتور می توان گفت: به لحاظ مصرف سوخت سی ان جی در استان در ۱۲ ماه سال ۹۹ که به میزان ۲۱۹ میلیون متر مکعب می باشد ، کاهش مصرف بنزین با جایگزینی نزدیک به ۴۲ درصد سوخت سی ان جی همراه بوده است.