افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها متناسب با نرخ تورم است حمید لطف‌اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: مجموعه شهرداری و اعضای شورای شهر در بررسی نرخ جدید کرایه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها مباحث مختلف و کارشناسی را مطرح و مورد توجه قرار دادند تا بالاخره با در نظر گرفتن شرایط رانندگان و وضعیت اقتصادی […]

افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها متناسب با نرخ تورم است

حمید لطف‌اللهیان در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: مجموعه شهرداری و اعضای شورای شهر در بررسی نرخ جدید کرایه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها مباحث مختلف و کارشناسی را مطرح و مورد توجه قرار دادند تا بالاخره با در نظر گرفتن شرایط رانندگان و وضعیت اقتصادی مردم اردبیل، مقرر شد تا افزایش ۴۵ درصدی در کرایه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها اعمال شود.

وی ضرورت توسعه، بهسازی و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات بهینه به مردم را یادآور شد و تصریح کرد: در سال‌های اخیر هم در تجهیز و هم تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری اصولی از ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات مناسبی انجام شده و شاهد فعالیت‌های مثبت و رو به جلو هستیم.