بهنژاد ، با بیان اینکه با تلاش و پیگیری استاندار اردبیل و موافقت سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آب و فاضلاب استان از محل ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است اظهار کرد: این مبلغ صرف تکمیل پروژه‌های آبرسانی در شهرهای مختلف به ویژه سه پروژه تصفیه‌خانه نمین، مجتمع آبرسانی […]

 بهنژاد ، با بیان اینکه با تلاش و پیگیری استاندار اردبیل و موافقت سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آب و فاضلاب استان از محل ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است اظهار کرد: این مبلغ صرف تکمیل پروژه‌های آبرسانی در شهرهای مختلف به ویژه سه پروژه تصفیه‌خانه نمین، مجتمع آبرسانی و همچنین تصفیه‌خانه اردبیل خواهد شد.وی تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص کامل این اعتبارات پروژه‌های متعدد در مناطق استان به ویژه تصفیه‌خانه آب اردبیل و همچنین مجتمع‌های آبرسانی استان تکمیل شده و آماده بهره‌برداری شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با بیان اینکه در شهر اردبیل با بحران آب و همچنین فاضلاب روبه‌رو هستیم، گفت: ‌در همین راستا طرح تأمین آب به عنوان یک پروژه ملی با همکاری آب منطقه‌ای در حال اجرا است.بهنژاد افزود: با در نظر گرفتن افزایش جمعیت در اردبیل، در یک افق ۱۵ ساله این مجموعه به عنوان مدل دوم تصفیه‌خانه اردبیل اجرایی خواهد شد که منابع مورد نیاز برای آن، تأمین شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از یک‌هزار و ۶۹۶ روستای استان، ۹۹۱ روستا تحت پوشش آب و فاضلاب هستند که ۸۰ درصد جمعیت روستایی را شامل می‌شود