رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل خبر داد: اختصاص ۱۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل  ارئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از اختصاص یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل خبر داد:

اختصاص ۱۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل

 ارئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از اختصاص یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، داود شایقی، اظهار کرد: در نشست دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر شد با پرداخت مطالبات برای پروژه‌هایی که در سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل اعتبار اخذ کرده بودند، سرعت گیرد و این مطالبات به صورت قطعی برای پروژه‌های مطرح شده توسط دکتر نوبخت پرداخت خواهد شد.
دکتر شایقی خاطرنشان کرد: برای مطالبات راه‌آهن اردبیل میانه ۳۲۰ میلیارد تومان مطالبات راه‌های روستایی استان اردبیل ۶۶ میلیارد تومان، مطالبات پایاب سد خداآفرین ۲۱۰ میلیارد تومان و مطالبات راه اردبیل مشکین شهر _ اهر نیز ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل همچنین گفت: مطالبات راه سربند _ مشکین شهر _ پارس آباد ۴۰ میلیارد تومان مطالبات سه راهی رضی _ امیرکندی _ گرمی ۳۵ میلیارد تومان و مطالبات کلور درام ۱۵ میلیارد تومان است که مقرر شده است تا نسبت به پرداخت این اعتبارات اقدام شود.
دکترشایقی اضافه کرد: تجهیز و تعمیر بیمارستان کرونایی بوعلی اردبیل نیز حائز دریافت ۲۰ میلیارد تومان اعتبار می باشد که به دستور دکترنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در اسرع وقت با پرداخت این مطالبات این پروژه‌ها به اتمام می‌رسند.
 وی تصریح کرد: همچنین دستور اعطای مجوز ماده ۵۶ راه آهن بمبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک رفاه و ماده ۵۶ راه سرچم به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات توسط دکتر نوبخت صادر شد.