مدیر برق مشگین شهر گفت: عملیات حفاری و کابل کشی شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت به طول ۳۲۰۰متر منوفاز در محدوده فیدر ۵ مشگین شهر ، با هدف اصلاح و بهینه سازی شبکه زمینی جهت انتقال برق نیروگاه زمین گرمایی به پایان رسید.یعقوب مجیدی افزود: این اقدام با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه زمینی در حد […]

مدیر برق مشگین شهر گفت: عملیات حفاری و کابل کشی شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت به طول ۳۲۰۰متر منوفاز در محدوده فیدر ۵ مشگین شهر ، با هدف اصلاح و بهینه سازی شبکه زمینی جهت انتقال برق نیروگاه زمین گرمایی به پایان رسید.
یعقوب مجیدی افزود: این اقدام با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه زمینی در حد فاصل دو ساختمان پست زمینی اثنی عشری و دروازه اردبیل روبروی اداره تامین اجتماعی(محدوه فیدر ۵ مشگین شهر )صورت گرفت.
وی ادامه داد:فیدر ۵ مشگین شهر مسیر های محله غریبان- شریعتی- سبزمیدان- قسمتی از میدان معلم و خیابان بهشتی تا روستای موئیل را تغذیه می کند و از پست ۶۳ کیلوولت تامین برق می شود .
مدیر برق مشگین شهر افزود:با این اقدام در صورت بروز مشکل وبا به مدار آمدن نیروگاه زمین گرمایی ،از طریق نیروگاه زمین گرمایی ، برق مشترکین فیدر ۵ مشگین تامین خواهد شد.